Дати за провеждане на НВО в X клас през учебната 2022/2023 година

Дати за провеждане

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа

Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г.:

Писмена част:

  • за ниво В1 и В1.1, начало 11,00 часа
  • за ниво А2, начало 11,30 часа
    РД09-4065/ 30.08.
  • за ниво А1, начало 12,00 часа

Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8,30 и от 14,30 часа

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националните външни оценяванияЗаповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година 

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: