април 13, 2024

Осмокласниците на Второ СУ с вдъхновяваща мотивационна седмица

НовиниХуманитарни

Първите учебни часове по български език и литература в осми клас бяха посветени на опознаването и прехода от прогимназиален в гимназиален етап. Учениците бяха въвлечени в поредица от предизвикателства, свързани с провокиране на интерес към езика и литературата, демонстриране на умения за екипна работа и добра комуникация. Осмокласниците се запознаха с изискванията на своя преподавател и заедно изработиха правила за работа в часовете по БЕЛ. Поставиха си лични цели и записаха своите очаквания от предстоящата учебна година.

Силно мотивиращ се оказа ,,бягащият“ входящ тест, който беше организиран на територията на училището. Тийнейджърите следваха инструкции, изпълняваха различни учебни, комуникативни и забавни задачи. В предизвикателството се включи голяма част от училищната общност – ръководен състав, учители, психолог, педагогически съветник, медицински специалист, административен и бслужващ персонал, по-големи ученици. Най-малките гимназисти показаха, че са усвоили много добре учебния материал по български език и литература до седми клас. Резултатите бяха потвърдени и от последвалия стандартен входящ тест. Учениците демонстрираха ключови за 21.век умения – креативност, критично мислене, работа в екип.

,,За нас това беше едно невероятно преживяване, нещо различно и забавно. Всички успяхме да се сближим повече като клас. Благодарим на госпожа Славка Георгиева, че измисли толкова интересен начин да преговаряме и да се забавляваме в същото време!“- каза Дамян Кралев, ученик от 8.в клас, профил ,,Природни науки“

Осмокласниците и техният учител Славка Георгиева тръгват заедно по общия път и вече обмислят нови активности, които да правят обучението по български език и литература ефективно и интересно. Випускът благодари на всички, които се включиха в мотивационните дни.

Skip to content