Родителска среща за 10, 11 и 12 клас – 19.10.2022 г.

На 19.10.2022г. ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от 10, 11 и 12 клас.

Родителската среща за всички класове ще започне в 18:30 ч и ще се проведе в класните стаи.


Класове: 10, 11, 12 клас

Дата: 19.10.2022 г.

Начало: 18:30

Място: Второ “СУ “Проф. Никола Маринов”

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: