април 14, 2024

Шестокласници се превърнаха в „екипни играчи“ в часове по БЕЛ

ДейностиНовиниПУО - НоваториХуманитарни

По нестандартен начин подходи към часовете за упражнения по темата „Пейзажът в художествения текст“ г-жа Галина Петрова, старши преподавател по български език и литература. Тя избра различни пейзажни снимки, като ги групира в 6 категории според обекта, който е изобразен на тях. След това нейните ученици от 6. а, б, в и г клас трябваше да изберат чрез гласуване в гугъл формуляр коя от снимките от всяка категория им въздейства най- силно.
В първия от двойката часове, предвидени за упражненията, г-жа Петрова раздели класовете на 6 групи на случаен принцип и постави дидактическата задача да бъде създаден художествен текст, в който да бъде включено описанието на пейзажа, който е за техния екип. Целта беше учениците да осмислят внушението на конкретния пейзаж и да го „втъкат“ в своя художествен текст.

Всеки екип получи разпечатана цветна снимка на пейзаж на една от категориите и работен лист с насоки за работа. Учениците трябваше да изберат свой говорител/ наблюдател, който да опише в мини въпросник как е протекъл творческия процес в неговия екип и да представи във втория час създадения от екипа художествен текст.

Скритата цел на преподавателката беше да провери дали ще се докаже Ефекта на Рингелман, който смята, че груповата задача постига по- ниски резултати, защото някои от членовете на екипите „се скатават“. За нейна най- голяма радост това твърдение не беше доказано, защото всички ученици, независимо от своите възможности се включиха активно в творческия процес и всички екипи се справиха със задачата. Текстовете, които бяха създадени показаха въображение и логическа мисъл при изграждане на сюжетите, познаване на художествените изразни средства и умело боравене с думите. Почти всички текстове бяха бурно аплодирани, което красноречиво говори, че са успели да докоснат слушателите. Самите ученици изказваха своето мнение за всеки от текстовете, които изслушваха и споделиха, че такъв тип часове много им харесват.

Гост на часа, в който представяха своите текстове 6. г клас беше г-н Христов, преподавател по човекът и природата. Той сподели, че му е било много интересно, защото е видял учениците в нова светлина и е много впечатлен от текстовете, които са създали. Г-жа Петрова и г-н Христов са членове на екипа ПУО „Новатори“ във Второ СУ „Проф. Н. Маринов“

Skip to content