май 19, 2024

Форум „Tеатърът – начин да бъдем активни“

НовиниХуманитарни

Ученици от гимназиален етап на Второ СУ,,Професор Никола Маринов“ бяха включени в тренинг,,Форум театър“, проведен от Невена Андонова. Невена е възпитаничка на училището и настояща студентка в СУ,,Климент Охридски“. От ученичка посещава обучителни форми за личностно развитие, активно участва в международни проекти по програма ЕРАЗЪМ +, често се включва в различни инициативи в подкрепа на образованието и младежта. Наскоро момичето се върна от Словакия, където участва в тренировъчния курс „Deep it“ и пожела да сподели наученото с ученици от своето училище в родния град.
Форум театърът е атрактивен метод за насърчаване на публичните дебати по проблеми, които целевата група сама е определила като важни. Идеята на този подход за работа е чрез формите на театъра да се даде възможност общозначима тема да бъде представена пред определена общност. Предизвикателството е публиката да бъде окуражавана пряко да влияе на развитието на проблема, като предлага конкретни алтернативи за решеването му.
Със съдействието на класните ръководители Блага Вълчева, Петя Глеридис и Десислава Трифонова, бяха организирани три работилници – в 8.г, 10.б и 11.в клас. Чрез театралния модел в паралелките беше разгледана темата за човешките права и решаването на конфликти. С разиграване на ситуации и провеждане на дискусии учениците направиха интересни и важни изводи. При преиграването на етюдите класовете бяха много активни, тийнейджърите бяха провокирани от действието и пожелаха да предложат нови решения на поставения проблем, като влязат в ролята на определен герой и променят поведението му. Форум „Театърът“ предостави на гимназистите възможността да изпробват в безопасна среда различни модели на поведение в евентуални проблемни житейски ситуации.
Театрални методики могат да се използват в учебния процес по различни дисциплини. Това се потвърди в един от часовете по български език в 8.клас. Учениците разиграха етюд и дискутираха по проблем, избран от тях. Методът позволи усвояване на знания и умения чрез преживяване,критично и самокритично мислене, информиран избор. Нетрадиционната комуникативна ситуация даде възможност да се обобщи и приложи на практика текущ учебен материал – функционални стилове на българския книжовен език. В рамката на учебния стандарт осмокласниците показаха активност и нестандартно мислене.

Skip to content