април 13, 2024

Учители на Второ СУ представиха добри практики на Третата регионална педагогическа конференция

Новини

Преди броени дни в актовата зала на Първо ОУ „Христо Ботев“ се проведе Трета регионална педагогическа конференция на тема „Възпитание в позитивни поведенчески модели“. Организатор бе Регионално управление на образованието в гр. Търговище. Г-жа Елка Станчева – началник – РУО, откри форума, като отбеляза завишения интерес и големия брой участници.

Учители от Второ СУ ”Професор Никола Маринов”-гр.Търговище се включиха и представиха добри педагогически практики в две категории. Господин Стефан Иванов – учител по технологии и предприемачество и г-жа Елеонора Панайотова – зам. директор, поднесоха презентация в категорията “Екологично възпитание. Гражданско поведение и формиране на гражданско съзнание”. Те поднесоха презентация на тема “Заедно можем да променим света” и показаха вълнуващи кадри от обновената част в училищния двор.

В категория „Взаимодействие с родителите“, г-жа Цветелина Бонева – учител в група за целодневна организация на учебния ден във 2а клас, и г-жа Грета Тошева – психолог в училището, представиха успешна практика за прилагане на социално-емоционалното учене в училище на тема: „Социално-емоционалното учене като условие за формиране на позитивни поведенчески модели у учениците и изграждане на ангажирана училищна общност “. Те представиха своите успешни упражнения за разпознаване, назоваване и овладяване на емоците и споделиха безценни мигове на взаимодейстията на учителите с учениците и техните семейства.
Основна цел на педагогическата конференция бе популяризирането на добрите практики в училищата за формиране и развитие на позитивно поведение и ценности у учениците.

Skip to content