График на общински кръгове на олимпиади и състезания

09.01.2023 г. – История и цивилизации

12.01.2023 г . – Английски език

13.01.2023 г. – Физика и астрономия

18.01.2023 г. – Химия и опазване на околната среда

20.01.2023 г. – Биология и здравно образование

20.01.2023 г. – „Ключът на музиката“

21.01.2023 г. – Знам и мога – IV клас

21.01.2023 г. – Български език и литература

25.02.2023 г. – Лаборатория за изкуства

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: