април 22, 2024

Осмокласници направиха първото си социологическо проучване

НовиниХуманитарни

Осмокласниците във Второ СУ проведоха собствено ,,социолоическо“ проучване. Учениците от всички паралелки отговориха на въпроси, включени в анкета, която подготви техният учител по БЕЛ Славка Георгиева. Практическото занимание се състоя в часа за обобщение на раздел ЛЕКСИКОЛОГИЯ и имаше за цел да проследи нивото на езиковата култура на тийнейджърите. Екипи от доброволци обработиха резултатите във всеки клас, а след това беше оформена статистика за целия випуск.
Според направеното проучване през изминалата 2022г. по-голямата част от учениците са прочели между пет и десет книги. 90% от тях имат лична библиотека, а повече от половината ученици са заемали книги от градската библиотека по-малко от пет пъти. Голям процент от тийнейджърите са предпочели да не подаряват книга, но пък повечето от тях са получавали книги като подарък.Близо 95% от осмокласниците са отделяли под един час на ден за четене в интернет.Сред най-харесваните български автори са Иван Вазов и Елин Пелин, а произведение, което биха прочели отново е ,,Една българка“. Според осмокласниците най-често чуваните думи в публичното пространство през 2022г са били война, криза, депутат, COVID, световно първенство, био. А най-често употребяваната дума сред техните връстници си остава брат.Почти 80% признават, че личният им речников запас понякога включва чуждици и вулгаризми.
Изнесените факти потвърждават още веднъж това, че човек работи върху собствената си езикова култура през целия си живот.

Skip to content