април 13, 2024

Десетокласници с открит урок по история на тема: „Левски – Апостола!“

НовиниХуманитарни

В навечерието на 150-тата годишнина от обесването на Левски, учениците от Х б клас – профил Хуманитарен се включиха в националната инициатива ,,150 урока за Васил Левски “, организирана от СУ ,,Васил Левски“ гр. Карлово. Гости на урока ,, Лески – Апостола!“ бяха госпожа Анета Куманова – директор на II СУ,,Проф. Н. Маринов“, госпожа Катя Александрова – зам. директор на II СУ,,Проф. Н. Маринов“ и госпожа Мария Вълчева – старши експерт ОНГОР в РУО гр. Търговище.
Урокът ,,Левски – Апостола!“ бе проведен в две рубрики: Интересни факти и Памет за Апостола. В първата Интересни факти, учениците представиха неизвестна снимка на Левски, по която османските власти го издирват, открита от Виктор Комбов в турски архив, ,,Лъвов мост“ – съдбата на четирима съратници на Левски. Какво символизират четирите лъва? С какви събития са свързани? На 15.11.1877 г. в София са обесени четирима книжари, съратници на Левски в Софийския частен революционен комитет. Учениците представиха своите рисунки ,,Лъвски скок“ и ,,Залавянето на Левски“ и споделиха защо тези моменти от живота на Апостола са ги впечатлили, за да ги претворят в картина.

В рубриката Памет за Апостола, представиха два малко познати разказа за Левски – ,,Слънчевият лъч“ и ,,Българинът, когото обесиха“.
,,Слънчевият лъч“ е художествен разказ от Георги Савов, в който героите и имената са измислени. Акцентът е онзи черен, зимен ден, когато Апостола поема към безсмъртието. ,, … Главата на българина бе закривала слънцето, но миг, преди то да заслепи със светлината си Али, той видя ясно лицето на Левски и огнения кръг на слънцето, показващ се зад главата му. Али се сети къде бе виждал това. …. Веднъж докато се разхождаха с Георги, българинът влезна в черквата, близо до домовете им. Тя се именуваше на техен християнски светия – свети Георги. … Вниманието му бе привлечено от странните кръгове около главите на изобразените. Впоследствие Али бе запитал Георги какви са тези кръгове. „Това са ореоли и с тях ние християните изобразяваме нашите светци. Нашите светли хора“ …. Дали не видя, както го зовяха християните, СВЕТЕЦ? … Така го и запомни Али след онези събития – Левски, българинът със слънчевия ореол!“
Разказът ,,Българинът, когото обесиха“ е с автор Димитър Дишев. Близо 40 години Дишев работи върху темата за живота на Васил Левски. Като резултат има написани шестнадесет разказа посветени на живота и делото на Левски. В тях авторът се опитва да постигне завършен и цялостен образ на Апостола. Тази завършеност се проявява може би най-добре със следните думи от разказа: „Върви, българино!“„Роденият да бъде човек винаги стига до простото: „Искам да бъда свободен!“.

Skip to content