Графици за II срок на учебната 2022/2023 година

Графици за II срок на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на контролни работи 1 – 4 клас

График за провеждане на контролни и класни работи 5 – 7 клас

График за провеждане на контролни и класни работи 8 – 12 клас

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: