април 17, 2024

Следовател Николай Николов изнесе лекция пред десетокласници

НовиниХуманитарни

Г-н Николай Николов – завеждащ Окръжна следствена служба в Окръжна прокуратура – Търговище, се включи в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.” Той изнесе лекция пред учениците от 10 б клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов”. Учителят по история и цивилизации – г-жа Катя Цветкова, беше част от присъстващите.

Темата на лекцията „Наказателно правосъдие. Престъпления – против личността и против собствеността и нарушения. Съучастие. Наказателноотговорни лица. Наказание-понятие, цел, видове.”, провокира огромен интерес сред нашите възпитаници. В рамките на часа на класа, следовател Николов говори пред подрастващите за системата на наказателното право – обща и особена, и поясни някои от основните понятия – престъпление, извършителство, подбудителство, помагачество, съучастие. Някои видове престъпления против личността – убийство, телесна повреда, изнасилване, при които обект е човекът, както и на някои престъпления против собствеността – кражба и грабеж, провокираха много въпроси.
Магистратът разказа кое лице е наказателноотговорно по българското право, а именно това е пълнолетно – навършило 18-годишна възраст, което е в състояние на вменяемост, т. е. разбира свойството и значението на извършеното и може да ръководи постъпките си. Гост-лекторът подчерта, че за непълнолетните – навършили 14-годишна възраст, се прилагат особени правила.
Следователят подчерта каква е целта на накзанията, а именно – да се поправи и превъзпита осъдения, както и да се даде урок в обществото – генералната превенция за предотвратяване на престъпността. На финала той покани учениците да гостуват в Окръжния следствен отдел, за да се запознаят с дейността отблизо. Всички ученици благодариха за интересната лекция и засегнатите въпроси, като заявиха, че ще се отзоват на поканата.

Skip to content