май 21, 2024

Проектът на Второ СУ – „Открита класна стая“ получи финансиране по Национална кампания „Чиста околна среда“

Новини

С радост съобщваме на цялата училищна общност, че Второ СУ „Професор Никола Маринов“ е сред одобрените училища за финансиране на проект по  Националната кампания „Чиста околна среда – 2023г.“към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

От подадени 423 проектни предложения към МОСВ в категория „Училища и ЦПЛР/ОДК“, финансова подкрепа ще получат 99 , а Втора гимназия е единственото класирано училище от област Търговище.

Предстои изграждане на открита класна стая, обогатяване на изградения алпинеум и облагородяване на дворното пространство. Целта е да се  обособи място за екологично образование на открито в двора на училището.  Откритата класна стая ще създаде условия за провеждане на дейности за повишаване на екологичната култура на подрастващите и  занимания по интереси с фокус върху природата и нейното опазване.  Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ ще се радва и на публичните изяви на паралелките с разширено изучаване на музика и хореография на открита сцена в двора на училището.

Финансирането от страна на ПУДООС е в размер на 7500 лв.  Допълнителни средства осигурихме благодарение на всички вас – с подкрепата, съдействието и ентусиазма, при проведените два благотворителни базара – Коледен и Великденски.

Дейностите ще бъдат реализирани до месец октомври 2023г. В изпълнението им ще се включат учители и ученици, с което ще направим процеса още по-вдъхновяващ.

 

Skip to content