април 13, 2024

Игра в музея: Тайните на народната носия – търси и намери!

НовиниХуманитарни

На 25.04. учениците от VIII a клас профил ,,Изкуства“ посетиха РИМ гр. Търговище, където проведоха ,,Игра в музея: Тайните на народната носия – търси и намери “. Играта бе свързана с изучаваното по история и цивилизации учебно съдържание по Българско национално възраждане. В музея, учениците имаха за задача да разгледат изложбата ,,Елате ме вижте“ и да отговорят на въпроси в предварително подготвени работни листи.
Те бяха разделени в три отбора и отговаряха на въпроси, свързани с женската народна носия. Някои от поставените въпроси имаха за цел да проверят наблюдателността им. Отговорите им бяха проверени от госпожа Диана Жекова, която сподели, че всяка група се е справила много добре със задачите, но ако трябва да отличи отбор, справил се най-точно с отговорите на въпросите, това е първи отбор. В предварителната подготовка за урока, на всеки отбор бе поставена задача да проучи и представи елемент по избор използван при украсата на народните носии. Във Възрожденската класна стая отборите представиха проектите си. Първи отбор представи ,,Дървото на живота“ – символ на живот, могъщество, дълголетие, щедрост, търпение, покровителство.
Втори отбор, разказаха за ,,Петлето“ , което като символ служи за защита и предпазва от уроки. А трети отбор, представи древният символ ,,Канатица“. Учениците обясниха различните тълкувания на произхода на думата, но смисълът на орнамента канатица винаги е наричане за закрила, добър късмет и благополучие. Теодора, Виктория Минчева, Калина и Радостина бяха нарисували символите, които Ивена, Габриела и Хелин представиха. Евгения пожела в часа да бъде облечена в народна носия. Гости на учениците бяха госпожа Мария Вълчева, експерт ОНГОР в РУО гр. Търговище и госпожа Анета Куманова – Директор на Второ СУ ,, Професор Никола Маринов“. Госпожа Куманова се включи в урока като сподели с учениците, че някои от елементите е българската бродерия се откриват и при индианските племена в Северна и Южна Америка. Учениците имаха един различен и приятен час по възрожденска история!

Skip to content