май 19, 2024

Ден на ученическото самоуправление в час по БЕЛ

НовиниХуманитарни

В Деня на ученическото самоуправление учениците от 8.б клас, профил ,,Предприемачество“ и 8.г клас, профил,,Математика“ поеха подготовката и провеждането на часовете по БЕЛ. Димитър Марков/ 8.б/, Антон Тодоров/8.г/, Елис Шефкетова /8.г/ пожелаха да заемат позицията на своя преподавател, а г-жа Славка Георгиева имаше възможност да участва в урока, стоейки на ученическо място.

,,Учителите“ за един час бяха положили старание при подготовката на предвидения учебен материал и използваха различни похвати на работа – дискусия, беседа, визуализиране. И в двете паралелки беше приложен методът ,,обърната класна стая“, а Антон Тодоров използва дори елементи от форум театъра.

,,Преподавателите“ от 8.г клас бяха двама – главен учител и асистент. По този начин учениците показаха своето виждане за организация на учебното време и екипност в учителската работа. Експериментът даде възможност всички участници в учебния процес да погледнат през очите на другия. При направената рефлексия в края на часа стана ясно, че учителската професия не е лека. Изисква определени качества, много знания и умения.

Skip to content