април 22, 2024

Третокласници в музея

Начален етап

На 12.01.2018 г. учениците от ІІІ г клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище проведоха час по „Човекът и обществото“ извън училище – във възрожденската класна стая на Регионалния исторически музей Търговище. Съчетавайки традиционни и интерактивни педагогически методи, Ралица Димова – музеен педагог, и Маринела Колева – класен ръководител, представиха темата „Народни будители и възрожденското училище в България“.

 

Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content