април 17, 2024

Третокласници накараха герои да оживеят и да научат английски език в бинарен урок

Начален етапНовини

През месец май се проведе бинарен урок с използване на интерактивни методи на обучение по компютърно моделиране и английски език в 3 клас на тема „Използване на визуална среда за програмиране Scratch за изграждане на умения за комуникация на английски език“.
Основен акцент бе използването на игрови учебни подходи чрез езика на програмирането. Учениците работиха в екип и проявиха креативност, демонстрираха умения. Накараха героите да оживеят и да проговорят на английски език , като приложиха на практика компетенциите си за управление и програмиране с използване на блокове в Scratch. Моделираха диалог на английски език между Аби и папагала Аро, като използваха блокчетата „Текст за произнасяне“.
Урокът приключи с поставяне на домашна работа – да поздравят другарче с анимирана картичка на английски език. Третокласниците се забавляваха и показаха креативност в осъществяването на своите творчески проекти.
Преподаватели на третокласниците са г-жа Петя Грудева – компютърно моделиране и г-жа Виолета Христова – английски език

Skip to content