май 19, 2024

Ученици измерваха дихателна честота в бинарен урок по ФВС и биология

НовиниПриродоматематическиСпорт

На 02.06.23г във Второ СУ „Проф. Никола Маринов „ се проведе интердисциплинарен урок по Биология и ЗО и Физическо възпитание и спорт под ръководството на Г-жа Цветелина Кирилова и Г-н Алекс Александров.
Темата на урока беше „ При физическо натоварване и покой“

Главната цел на съвместното занятие бе да се повиши мотивацията на учениците и да се ангажират в учебния процес. Благодарение на иновативния подход на преподавателите, се провокира творческото търсене и познавателната активност.
С голямо удоволствие и ентусиазъм учениците работиха по групи и измерваха дихателна честота ,жизнена вместимост на белите дробове, кръвно налягане при покой и физическо натоварване. Сравняваха данни от измерванията ,формулираха изводи. За домашно осмокласниците имаха за задача да обобщят резултатите в диаграми.
Така интегрирахме знания , умения и компетенции у учениците. През цялото време на учебния час, атмосфера на сътрудничество между учители и ученици, изпълваше въздуха.

Осмокласниците завършиха занятието с удовлетворение, че училището учи на знания, необходими за живота!

Skip to content