април 13, 2024

Шестокласници създават анимации в интердисциплинарен урок

НовиниПриродоматематически

Във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“, Търговище се проведе интердисциплинарен урок на тема „Работа по проект: Създаване на анимация с помощта на текстов скриптов език“ с ученици от VI „г“ клас. Гости на мероприятието бяха г-жа Анета Куманова, директор на училището и г-жа Елеонора Панайотова, зам. директор. Урокът бе подготвен и реализиран от преподавателите г-жа Илиана Димитрова и г-жа Мария Ангелова.
Целта на урока бе да покаже важната роля на математиката, като неделима част от програмирането. На учениците се предостави възможност да демонстрират знания по двата учебни предмета, да развиват уменията си за екипност, критично мислене, изработване на стратегия и оптимизиране на действия.
В началото на урока г-жа Димитрова – учител по математика насочи вниманието на учениците към 3D формите в природата и ежедневието ни. Дискутираха се видовете геометрични тела, учениците трябваше да разпознаят развивка на едно от тях – куб.
Г-жа Ангелова – учител по КМИТ постави практическите задачи, които бяха обособени в две части. В първата част трябваше да състави програма на скриптовия език Python, която да пресмята околната повърхнина, пълната повърхнина и обема на куб, чрез въведена дължина на ръба от потребителя. Втората част се състоеше в изчертаване на развивка на куба, чрез конкретно зададени координати. В процеса на работа се демонстрираха знания и умения за прилагане на основните правила и методи при съставяне на кода.
В хода на урока шестокласниците откриваха връзките между двете учебни дисциплини, като надграждаха знания по интересен и увлекателен начин. Емоцията от успешното изпълнение на задачите бе допълнителен мотивиращ фактор. Провеждането на интегрирани уроци засилва интереса на учениците към учебния процес и са изключително атрактивни и мотивиращи за тях.

Skip to content