Новини

Осмокласници на гости на Административен съд – гр. Търговище

Административен съд – Търговище отвори врати за учениците на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“. Осмокласниците ни с профил “Математически” и “Предприемачески”, заедно с класния ръководител – г-жа Блага Вълчева и г-жа Десислава Трифонова – преподавател по „История и цивилизации“, посетиха институцията в Деня на отворените врати.

Инициативата беше под надслов “Открито за съдебната власт”. Учениците имаха възможността да се запознаят по подробно с темата „Представяне на структурата и компетентността на съдилищата в Република България“. Събитието има за цел да подобри информираността на подрастващите относно стурктурата на съда и неговата система, от най-ранна възраст.

Осмокласниците бяха посрещнати от председателя на съда – съдия Анета Петрова, която представи структурата и компетентността на съдилищата в Република България. Съдия Петрова запозна учениците с принципа за разделението на властите, с организацията и функциите на съдебната система в страната, както и с правилата за поведение в съдебна зала. По изключително атрактивен за учениците начин, домакините изчерпателно представиха засегнатата тематика.

Примерите от съдебната практика на съдия Анета Петрова и съдия Албена Стефанова приковаха вниманието на осмокласниците. Съдиите отговориха на всички въпроси на младите и ги поощриха да се информират, като следят сайта на Административен съд – гр. Търговище

Подрастващите имаха възможност да разгледат съдебната зала и арестантското помещение към нея, да седнат на мястото на съдебния състав и да си направят снимки за спомен от събитието.

Ръководителите на осмокласниците изразиха благодарност за проведената среща и увлекателния начин, по който домакините представиха информацията.