юни 21, 2024

Бинарен урок по математика и информатика с ученици от профил „Математически“

НовиниПриродоматематически

Преди броени дни във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ – гр.Търговище, се проведе бинарен урок по математика и информатика на тема „Приложение на условни конструкции в компютърната графика“ с ученици от IX „б“ клас, профил „Математически“. Урокът бе подготвен и реализиран благодарение на преподавателите Венка Петрова и Блага Вълчева. Целта на бинарното занятие беше учениците да приложат знанията си по математика в програмирането, като съставят приложения с графичен интерфейс, чрез които да се изчертае за графика на функция по въведени входни данни от потребителя. Възпитаниците ни имаха възможност да демонстрират знания по двата учебни предмета, да развият логическото и критично мислене, да приложат знанията си в практиката.
Чрез дискусия и демонстрация, госпожа Вълчева – учител по математика, припомни основните понятия за линейна и квадратна функция.
Госпожа Петрова – преподавател по информатика, поясни различията в координатната система и чертожното поле в компютърната графика и заедно с учениците, съставиха алгоритмите на приложенията. След решение на поставените задачи, учениците дискутираха кода и демонтрираха работата на техните приложения.
Гости на мероприятието бяха госпожа Куманова – директор на училището, госпожа Елеонора Панайотова – зам. директор и госпожа Димитрова – учител по математика.
Провеждането на интегрирани уроци засилва интереса на учениците към учебния процес. След изучаване и на други графики на функции през следващите учебни години – ирационална, биквадратна, логаритмична, тригонометрична и т.н., учениците ще изготвят цялостно декстоп приложение, което да се ползва в часовете по математика в училище.

Skip to content