НовиниХуманитарни

“Изкуство и идеология” – урок по история със специален гост

,, Изкуство и идеология “ – това беше темата на презентацията, която госпожа Маруся Максимова представи пред учениците от Xб клас – профил Хуманитарен и IXа клас – профил Изкуства на Второ СУ ,,Проф. Никола Маринов“.

Повод за поканата към госпожа Максимова, е изучаването в учебното съдържание по история и цивилизации в Х клас социалистическо изкуство и представената от нея в ХГ ,,Проф. Н. Маринов“ гр. Търговище, изложба със същото име. Госпожа Максимова предизвика учениците с игра: да поставят заглавия на картините, които разглеждат, а след това да пречупят образите през тоталитарната комунистическа идеология и отново да озаглавят картините. Целта на задачата беше да се опитат да оценят различното съдържание, което се влага в образите.Основното направление, в което се създава изкуство в годините след 9.09.1944 г. е социалистическият реализъм. Изкуството е подчинено на лозунга: ,,Една идеология, една партия, една естетика, един творчески съюз“.

Госпожа Максимова разграничи два периода в социалистическото изкуство, до края на 60-те години на ХХ век, в който картините нямат душа, липсва емоция, като чели са рисувани от един художник и 70-те и 80-те години на века, когато картините отново са мащабни, монументални, грандиозни, но се разпознава стила на всеки художник и въпреки, че червеният цвят е основен, творците успяват да изявят своята творческа индивидуалност. Изкуството и идеологията са важни елементи при реконструирането на историческата памет, защото всяка картина е документ за случващото се в съответната епоха.