ВажноПрием в 8 клас

Свободни места след първо класиране за прием след седми клас

Свободни места след първо класиране за прием след седми клас за учебната 2023/24 година

Профил “Изкуства”
Музика – 4
Изобразително изкуство – 1


Профил “Хуманитарни науки” – 1


Профил “Природни науки” – 0

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: