април 14, 2024

График на учебното време за учебната 2023/2024 г.

ГрафициЗа родителите

Заповед № РД09-2047/28.08.2023 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2023/2024 година 

Начало и край на ваканциите (с включени празнични и почивни дни) с изключение на лятната:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. пролетна за XII кла

Неучебни дни

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература
20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VII клас
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII клас

Начало на втория учебен срок

06.02.2024 г. I – ХIІ клас

Край на втория учебен срок

13.05.2024 г. – ХІІ клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г. – І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2024 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07.2024 г. – 31.08.2024 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и XI клас)

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content