май 30, 2024

Дати за провеждане на изпитите от НВО в 10 клас през учебната 2023/24 г.

ВажноНВО 10 клас

Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08,00 часа

Математика – 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г.:

  1. Писмена част:
    • за ниво В1 и В1.1, начало 09,00 часа
    • за ниво А2, начало 09,30 часа
    • за ниво А1, начало 10,00 часа
  2. Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 9,00 и от 14,30 часа

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content