НовиниПроекти и Национални програми

Второ СУ със спечелен проект по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

Второ средно училище “проф. Никола Маринов” с поредна хубава новина и пореден спечелен проект. Училището неотдавна кандидатства по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“.

Целта на програмата е създаване на оптимални и привлекателни учебно-възпитателни условия, достъпна архитектурна среда и възможности за прилагане и развиване компетентностите на децата и учениците. Модулът, в който с огромен ентусиазъм се включихме, е с фокус върху обновяване на училищната среда.

Финансирането е на стойност 26 000 лв и е предназначено за обновяване на два кабинета по български език и литература. Благодарение на този успех, ще имаме възможност да предоставим на учениците си по-приветлива среда за по-високи резултати.