май 21, 2024

Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ в Търговище

НовиниПриродоматематически

Целта на Националната програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ на МОН е повишаване на компетентностите по ИКТ и създаване на условия за провеждане на дигитално професионално образование и обучение в сътрудничество с университети и с работодатели. Подпомагането на обучението на учениците се осъществява от пет центъра, като област Търговище е към център Русе – към Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ – град Русе и Русенския университет „Ангел Кънчев“.
През тази учебна година Второ СУ „Проф. Н. Маринов“ е домакин на програмата за учениците от област Търговище. По нея се обучават седем ученици, пет от които са възпитаници на Второ СУ „Проф. Н. Маринов“ и двама на ПТГ „Цар Симеон Велики“. Преподавател е инж. Венка Петрова – старши учител по информатика във Второ СУ „Проф. Н. Маринов“ .
Националната програма предлага формат за обучение по програмиране на ученици от цялата страна за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“. Обучението е предназначено за ученици в средни училища, профилирани гимназии и професионални гимназии, които не се обучават по тази професия. Обучението се организира в свободното време на учениците през седмицата, в събота и неделя или през ваканциите, като учебният процес ще се провежда както присъствено, така и онлайн.

Skip to content