юни 13, 2024

Дванадесетокласници с профил „Хуманитарен“ се срещнаха със съдебния помощник Людмил Иванов

НовиниХуманитарни

Съдебният помощник Людмил Иванов се включи в Образователната програма на ВСС, като представител на Административен съд – гр. Търговище. Той беше гост на нашите зрелостници от 12 „б“ клас и техният преподавател – г-жа Десислава Трифонова.
Людмил Иванов разказа накратко за работата си като юрист, адвокат и понастоящем съдебен помощник, и се спря на нормативната уредба, регламентираща правата на потребителите – Закон за защита на потребителите (ЗЗП), Закона за потребителския кредит (ЗПК) и Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

Изключителен интерес предизвикаха правата на потребителите при нелоялна конкуренция, както и правото на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, причинени от дефект на стоки, правото на потребителя да получи информация за доставка, срок на гаранцията, условията при прекратяване на договора (например при доставка на интернет), опасност при употреба, съвместимост със софтуер, срок на годност (особено при лекарства и храни).

Дванадесетокласниците изслушаха внимателно изчерпателната информация на г-н Иванов по повод договора от разстояние (пазаруване онлайн). При него специфично е, че можете да се откажете от договора без да посочвате причина в 14-дневен срок от получаването на стоката, поясни лекторът. На правото си на отказ не можете да се позовете при доставка на бельо, храни с много кратък срок на годност и много специфични индивидуални поръчки, допълни той.

Ваше право, като потребители, е правото на рекламация, продължи съдебният помощник. Това право възниква, когато полученото не отговаря на условията по договора (например скоростта на интернет). Ако несъответствието е явно незначително, потребителят няма право да развали договора.
Немалко въпроси породи засегнатата тема, но след тях Людмил Иванов с готовност отговори и на тези за юридическото образование и професия – как се става юрист, колко години се учи, какъв може да станеш след придобиване на юридическа правоспособност, какви са възнагражденията на юристите в съдебната система, като даде примери от житейската и професионалната си практика. На прага на избора на образование и професия подрастващите следва сами да направят преценката си дали си струва, както попитаха гост-лектора.
Дванадесетокласниците изказаха своите благодарности за полезната информация и отзивчивостта на госта – г-н Людмил Иванов.

Skip to content