май 27, 2024

Магистратът Борис Царчински с лекция пред единадесетокласници

НовиниХуманитарни

Младши съдия Борис Царчински беше гост на Второ средно училище „Проф. Никола Маринов“. Той говори за разделението на властите според Конституцията пред нашите единадесетокласници с профил „Природни науки“.
Младши съдия Борис Царчински се включи в Образователната програма на ВСС и презентира пред учениците основни понятия, с които трябва да бъдат запознати като бъдещи пълнолетни граждани. В час по гражданско образование той изнесе лекция на тема „Разделение на властите според Конституцията на Република България. Независимост на съдебната власт.“
Магистратът посочи правомощията на Народното събрание, като законодателен орган – приема закони, бюджет, дава амнистия, избира министър-председател и министри. Изпълнителната власт в лицето на Министерският съвет осигурява изпълнението на приетите закони. Видовете съдилища и структурата на съдебната система в България провокираха много въпроси сред домакините. Младши съдия Борис Царчински се спря накратко и на органите, регламентирани в основния ни закон, но оставащи извън трите власти – президента, Конституционния съд, Висшия съдебен съвет и Инспектората към него.
Каква е разликата между ВКС и ВАС, коя институция налага мярка за неотклонение и колко продължава мярката, попитаха учениците. На свой ред и ние научихме от тях и класния им ръководител Венета Янева каква е връзката между Шекспир и преамбюла на конституцията, а именно, че финалната редакция на преамбюла излиза изпод перото на Валери Петров – блестящ преводач на драматургичните творби на Уилям Шекспир.
Всеки от учениците получи по един екземпляр от Конституцията на Република България, предоставени по Програмата от Висшия съдебен съвет. Учениците ни благодариха за интересната лекция и изчерпателните отговори.

Skip to content