юни 22, 2024

Биология и здравно образование провокира креативността на учениците на Второ СУ

НовиниПриродоматематически

Биология и здравно образование провокира креативността на учениците на Второ средно училище „Проф. Никола Маринов“. Благодарение на преподавателите – Катя Александрова и Марияна Стефанова, възпитаниците ни бяха предизвикани да усвоят изучавания материал чрез творчество.
Проектите на деветокласниците ни бяха свързани с прокариотна или еукариотна клетка, с клетъчните органели. Задачата имаше за цел по-задълбочено изучаване на органелите. Чрез макетите учениците успяха да усвоят термините и да приложат на практика наученото.
В деня на презентацията преподавателите станаха свидетели на изобилие от идеи. Всеки беше открил своя начин да демонстрира задачата. Природни материали, моделин, хартия, глина, плетива, бяха малка част от използваните средства. 3D моделите, плетивата, сандвичите и тортата, показаха, че твроческият порив на нашите възпитаници е безспорен, а той е най-сигурното средство за успех.
Сравнителният анализ на различните органели ги накара да открият различията и сходствата. Всички бяха единодушни, че задачата им ги е провокирала да задълбочат познанията си и да ги „преживеят“. Деветокласниците заявиха готовност и нетърпение за следващия проект.
Г-жа Александрова и г-жа Стефанова благодарят на учениците за тяхната креативност и творчество!

Skip to content