юни 13, 2024

„Пространството и неговото оживяване“ – проектна задача по литература и изобразително изкуство

ИзкустваНовиниХуманитарни

Непреходните теми, свързани с изкуството, се оказаха пресечната точка, която обедини дейностите на двама от учителите във Второ СУ “Проф. Н. Маринов“, гр. Търговище – Н. Владимирова- старши учител по български език и литература и Д. Ангелова- старши учител по изобразително изкуство. Водени от общи цели, те поставиха проектната задача „Пространството и неговото оживяване“ за учениците от 6. б клас – паралелка с разширено изучаване на изобразително изкуство. Идеята за този проект възникна след изучаването на стихотворението „Художник“ -красива поетична творба от Веселин Ханчев, която бе възприета емоционално от шестокласниците.
Водени от посланията на автора, учителите отправиха предизвикателство към учениците да влязат в ролята на художника от стихотворението и да съживят пространството в една празна и мрачна стая, като създадат своя картина, след което да споделят писмено идеята си от нарисуваното, да разтълкуват заглавието, което са поставили, както и да направят изводи за изкуството като творческа дейност.
Общата проектна задача бе поставена с разнообразни цели, еднакво важни и по двата учебни предмета, някои от които са: да се синхронизират знанията и уменията, насочени към словесното и изобразителното изкуство; да се обогатят представите за изкуството като животворяща сила и водопад от емоции; да се развиват уменията за създаване на продуктивен текст с елементи на описание и разсъждение, насочени към определена тема; да се разширяват уменията за изразяване на чувства, впечатления и настроения вербално и визуално; да се затвърждават знанията и уменията за правилен правопис, пунктуация и графично оформяне на текст.
С вдъхновение и талант учениците от 6. б клас създадоха своите творби и ги представиха писмено. Някои от заглавията са: „Кътче от рая – България“, „Нов зимен ден“, „Пролетна фантазия“, „Семейство“, „Симфонията на българската природа“, „Вълненията на оживяването“, „Водопад“, „Веселото какаду“, „Природата в разцвет“ и др.
Търсенето на нови решения, иновативни методи на работа и интердисциплинарни връзки води до разнообразяване на учебната ситуация и повишаване на емоционалния заряд в часовете по литература и изобразително изкуство – задължителен момент от работата по учебните предмети, насочени към изкуствата. Това е начинът учениците по-трайно да възприемат новите знания и да затвърдят наученото на по-високо ниво.

Skip to content