НовиниХуманитарни

Aдминистративният секретар и ПР-ът на Окръжен съд с интересна лекция пред единадесетокласници

Правата на човека разгледаха пред единадесетокласници административният секретар и ПР-ът на Окръжен съд – Търговище
Среща по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.“ проведоха ученици от ХIб клас и преподавателят им по история и цивилизации – г-жа Катя Найденова във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“. Ивелин Иванов – административен секретар на Окръжен съд – Търговище представи филм за европейските институции за правата на човека.

Така учениците се запознаха с различни случаи от практиката на Европейския съд по правата на човека по жалби за нарушаване правото на живот, правото на справедлив процес – по-точно за забавени дела повече от 20 години, по въпроси за опазване на околната среда, жалби, свързани с новите технологии – например блокирането от властите в Турция на достъпа до услуги в Гугъл. След кратка дискусия по темата служителят за връзки с обществеността – госпожа Десислава Здравкова, говори пред учениците за правата на децата. Въпреки че по-голяма част от аудиторията вече е встъпила в пълнолетието, темата събуди интереса им.

Участват ли децата в съдебни дела? Носят ли децата наказателна отговорност? Какви са правата на детето според едноименната конвенция, която е ратифицирана от всички страни с изключение на САЩ. Коя е най-леката и най-тежка от възпитателните мерки според Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и наказанията по Наказателния кодекс? Засегнати бяха проблемите за деинституционализацията на децата, за правото на труд и специалната закрила на ненавършилите пълнолетие, за премахването на възможността за брак преди 18 годишна възраст, за различните институции в България, защитаващи правата на децата. За обширната тема времето се оказа кратко. Затова учениците пожелаха нова среща, а гостите обещаха такава още в края на месеца. На аудиторията бяха раздадени образователни материали, предоставени по Програмата от Висшия съдебен съвет. С благодарности от подрастващите за отделеното време и внимание към съдебните служители завърши часа.