май 19, 2024

Ученици от XI б клас на Второ СУ ,,Професор Никола Маринов“ посетиха ,,Синята стая“

НовиниХуманитарни

За пореден път срещата по Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, предизвика интереса на учениците от XIб клас профил ,,Хуманитарни науки“. Учениците посетиха ,,Синята стая“. ПР- ът на Окръжен съд гр. Търговище госпожа Десислава Здравкова, разказа на учениците как се подготвя и провежда разпит на дете в ,,Синя стая“, като акцентира, че се съблюдава най-добрия интерес и защита правата на децата, заложени в Конвенцията за правата на детето, ратифицирана от българското законодателство. Тя запозна учениците с предназначението на помещението и им разясни по кои дела се изслушват деца в нея. ,,Синята стая” се използва за разпит на деца, които са жертва или свидетели на престъпление. Целта е разпитът да бъде проведен в щадящи детската психика условия, за да може да се почувства детето спокойно и защитено и да даде своите точни и пълни показания по даден случай, за да може да се приложи ефективно правосъдие. Заради това, помещенията се обособяват извън сградата на съда, за да се избегне допълнителното травмиране на децата. Разпитът се извършва от специално обучени психолози. Учениците се вълнуваха от въпроси като: Колко разпита са се провели в ,,Синята стая“?; На каква възраст са били децата, които са разпитвани?; Във връзка с какви дела са водени разпитите? ,,Синята стая“ в Търговище функционира от 2018 г. Тя се използва за разпити и изслушвания на деца във връзка с разследвания на полицията и по време на съдебно следствие. Най-често в нея се провеждат разпити на непълнолетни по граждански и наказателни дела. ,,Синята стая” се състои от две отделни помещения, като едната стая предоставя спокойна и приветлива обстановка за детето, а в другата е разположено специализираното оборудване за провеждане на разпит и създаване на видео и аудио запис. Двете стаи са отделени с венецианско стъкло, през което разследващите могат да наблюдават и контролират целия процес на разпит на децата. Събраните данни при разпитите се записват чрез камери и записващ компютър и се използват в досъдебното и съдебното производство. Впечатлени учениците благодариха на госпожа Здравкова и си уговориха нова среща по програмата.

Skip to content