май 19, 2024

Учители по ФВС участваха в обучение по проект Еразъм за преодоляване на дискриминацията в спорта

НовиниСпорт

Преподаватели по физическо възпитание и спорт от Второ средно училище „Проф. Никола Маринов“ се включиха в обучение по проект Еразъм. Екип от петима наши представители станаха част от целевата група по проект MESIS, финансиран по програма Еразъм+. Участниците се запознаха с основните цели на проекта, които включват повишаване на осведомеността относно дискриминацията в спорта, подобряване на доброто управление в спорта, насърчаване на образованието срещу дискриминацията за треньори и учители, разработване на инструменти за треньори. Всички получени знания и умения са с цел подкрепа и прилагане на нови подходи в борба с дискриминацията. Фокусът на четиридневното обучение беше спортът като инструмент за предотвратяване на дискриминацията, тормоза и престъпленията от омраза, базирани по пол и/или идентичност.
Ежедневните тренинги показаха на практика как преподавателите да приобщават учениците и да акцентират върху преодоляване на дискриминацията. Различните разработени спортни игри им демонстрираха как да използват спорта като основно средство за подкрепа, равенство и солидарност и да преодоляват предразсъдъците в него.
Екипът на Втора гимназия бе в състав – Пламен Иванов- ЗДУД, Станислав Петров – учител по ФВС, Алекс Александров – учител по ФВС, Галин Григоров – ст. учител по ФВС и Пламен Иванов – учител по ФВС. Всички те са единодушни, че подобни обучения показват колко важно е да се създава спокойна и подкрепяща среда за всеки един ученик!

Skip to content