април 13, 2024

Майсторът на словото Неда Антонова гостува на гимназисти

Новини

Майсторът на словото Неда Антонова гостува на гимназисти

На 25.03.2024г. във Второ СУ гостува г-жа Неда Антонова – автор от европейска величина и наш съгражданин, официален представител на Европейския писателски съвет.
Тя е сред най-четените съвременни изследователи и автори на книги на историческа тематика в България. Голяма популярност й носят романите“Първият след Бога“, „Баладата“, „Царица Елеонора Българска“, „Елегия“, ,,Съвършената.Преподобна Стойна неканоничната светица“, ,,Безмълвие“ Книгите на Неда Антонова са преведени на френски, руски, чешки, полски език. Тя е носителка на редица литературни отличия. Писателката е единствената жена, удостоена с наградата „Златен меч“ за най-добър разказ. Отличена е и с национална литературна награда „Николай Хайтов“ Член е на Съюза на българските писатели от 1983 година. През годините г-жа Неда Антоноова е работила като журналист и редактор. Много от нас я познават като учител и Почетен гражданин на град Търговище
Поводът за срещата беше Денят на европейските автори. В тази инициатива се включиха повече от 1000 училища в цяла Европа и само три в България – две столични и нашето. Целта на това събитие е младите хора да преоткрият четенето на книги и да видят в литературата средство за индивидуално израстване, справяне с лични проблеми и с обществени предизвикателства. Съветът на писателите в Европа цели да популяризира богатството на европейската литература и многообразието от култури.
Творческата среща с г-жа Неда Антонова беше очаквана от четящата общност във 2.СУ,,Проф. Н.Маринов“. В продължение на месец ученици от гимназиален етап, с помощта на своите преподаватели Славка Георгиева, Милена Драгнева и Поля Дончева, работиха с текста на романа ,,Безмълвие“, обсъждаха образи и послания, коментираха авторовия стил, подбираха цитати, планираха хода на протичане на събитието. Така една литературна среща с автор се превърна в поредица от ангажиращи учебни задачи, които обогатиха практическия читателски и организационен опит на гимназистите.
Тържественото начало на събитието поставиха ученици и учители музиканти. Възпитаници на профил,,Изкуства“ / 11.а клас/ и техните преподаватели Петя Димова и Петър Божанов изпълниха химна на Европейския съюз. А в залата беше подредена експозиция от тематични творби на млади художници, ученици на Татяна Трендафилова. Още в началото на дискусията г-жа Неда Антонова, като истински добър разказвач, бързо завладя младата аудитория. Присъстващите се вълнуваха от историческата истина и художествената реалност в творбата, от особеностите на творческия процес, от личността на автора, от бъдещите творчески проекти на писателката. Въпросите следваха един след друг, а срещата завърши с обещание да последва втора такава. В дискусията беше включена и сесия за четене на глас на части от романовия текст. Любими цитати от книгата прочетоха ученици от гимназиалните класове и преподавателят по история и цивилизации Десислава Трифонова. Творческата среща се превърна в приятелска и завърши с автографи, снимки и неформални разговори .Г-жа Атонова получи картина, специално нарисувана за нея от Габриела Александрова – 9.а клас, профил,,Изкуства“.
Организирането и провеждането на събитието станаха възможни със съдействието на ръководството и техническите сътрудници в училището.

2024: Meet our writers on tour at the DAY OF EUROPEAN AUTHORS, 25 March


https://culture.ec.europa.eu/…/book…/day-of-european-authors
https://www.instagram.com/creative.eu/
https://www.instagram.com/ewc_europeanwriterscouncil/
#readwitheurope

Skip to content