май 19, 2024

Второ СУ Търговище спечели субсидия – за изучаване на българския фолклор

ИзкустваКонкурси

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище спечели субсидия за подпомагане на талантливи деца, изучаващи българския фолклор. Само шест училища от цялата страна ще бъдат субсидирани от фондация „Българин“, сред които е Второ СУ Търговище. Със средствата ще бъдат закупени добруджански и пирински носии и музикални инструменти – кавал и гайда.

В училището се изучават народно пеене, фолклорни инструменти, народни танци – от І клас като избираем предмет, а от VІІ до ХІІ клас – в паралелка с профил „Музика“, както и в училищния фолклорен ансамбъл „Мисионис“. Всеотдайни в своята педагогическа дейност са преподавателите Росица Димитрова, Иванка Василева, Стефан Димитров, които предават любовта си към народното творчество и на своите възпитаници. Учениците им печелят призови места в много международни и национални фолклорни конкурси, фестивали, надпявания. Участват активно в културния живот на град Търговище.

„Радостни сме, че училището ни спечели тази субсидия, това е признание за нашата работа и в същото време голям стимул за бъдещи постижения. С новите носии и музикалните инструменти не само ще обогатим материалната база и ще подобрим условията за провеждане на учебния процес. Ще запазим и ще развиваме любовта на учениците към народното творчество и към всичко българско.“ – сподели Анета Куманова – директор на Второ СУ Търговище.


Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content