юни 22, 2024

Митология и комикси – в часовете по литература

Стратегия - грамотностХуманитарни

Учениците от VІІІ а клас, профил „Изобразително изкуство“, при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище изучават старогръцката митология по интересен начин. Свои индивидуални творчески проекти пред класа представиха Иван Григоров и Анатолий Димов, които в продължение на месец рисуваха комикси по митологични сюжети. Осмокласниците проявиха голям интерес към този метод за интерпретиране на митовете – чрез съчетаване на литература и изобразително изкуство. Следващата изява на учениците ще бъде във връзка с нетрадиционен прочит на Омир и Софокъл. Преподавател по български език и литература на VІІІ клас е Славка Георгиева – старши учител.


Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content