май 21, 2024

Единадесетокласници на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ в МБАЛ- Търговище

НовиниПриродоматематически

Ученици от 11в клас с профил „Природни науки“ на Второ СУ „Проф .Никола Маринов“ посетиха отделението по трансфузионна хематология към МБАЛ – гр.Търговище. Инициатор за посещението е Марияна Стефанова, преподавател на учениците, която реши да съчетае изучаван учебен материал с онагледяване в реална болнична среда.

Учебният материал на профилираната подготовка в 11 клас, профил “ Природни науки“ , включва теми за състава и функциите на кръвта, лимфата и кръвната плазма. В часовете по биология и здравно образование единадесетокласниците решават задачи свързани с функционалните показатели на кръвоносната система, анализ на кръвна картина , определяне на кръвни групи и Rh – фактор, определяне на кръвногрупова съвместимост за кръвопреливане .

Завеждащ отделението по трансфузионна хематология – д-р Димитрова, запозна учениците със спецификата на работата в отделението, с дейностите по организация на безвъзмезно и доброволно кръводаряване, с клиничното съхраняване и приложение на кръвта, с кръвните съставки и плазмените продукти, как се планира и осигуряват с кръв медицинските нужди на лечебните заведения.
Д-р Димитрова обърна особено внимание на основните етични принципи на кръводаряването и мотивацията за даряване на кръв.
На учениците се предостави и възможността, ако желаят, да изследват и узнаят кръвната си група.
Изключително интересната и полезна съвместна дейност между двете институции – училище и МБАЛ, предизвика изключителен интерес в единадесетокласниците, които изразиха признателността си за изчерпателната беседа.
Благодарим на д-р.Димитрова и д-р Седатов за отделeното време и любезното отношение!

Skip to content