май 19, 2024

Проект „Книги и знание“ провокира ученици на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“

Новини

Във Второ средно училище „Проф. Никола Маринов“ стартира проект „Книги и знание“ по програма „Създаване“ на Национален фонд „Култура“ в партньорство с Института за изследвания в образованието, НСОРБ, Книговище, фондация „Детски книги и Национална мрежа за децата.
Проектът включва първоначално измерване на мотивацията за четене, ангажираност с четенето и четивна грамотност. След първоначалната оценка , включените в проекта ученици ще четат по 15 минути под ръководството на своите учители. В края на месец ще бъде направено повторно анкетиране на целевата група.

Ученици от четири паралелки от 3 до 6 клас бяха провокирани да четат книги заедно в класната стая. Това има за цел да промени отношението към книгите и да допринесе за по-доброто осмисляне на текстове. Любовта към четенето се изгражда от най-ранна детска възраст.

Учениците ни заявиха готовност да се включат в проекта и ежедневно се включват с отдаденост в инициативата. Разбраха, че книгата е най-достъпният начин да се пренесем в други светове и да напуснем границите на мястото, в което се намираме. Развиването на въображението е друг важен момент от четенето, което им помага за всяка една житейска и образователна ситуация.

Skip to content