юни 23, 2024

Прием в VIII клас за учебната 2024/2025г.

ПриемПрием в 8 клас
 1. Заповед № РД-06-88/26.04.2024 г. на началника на РУО – Търговище за утвърждаване на държавния план – прием за учебната 2024/2025 г. ИЗТЕГЛИ
 2. График на дейностите по приемане на ученици за учебната 2024/2025 г. ИЗТЕГЛИ
 • Подаване на документи за участие в приема – от 08 – 10.07.2024 г.
 • Обявяване на първи етап на класиране – до 12.07.2024 г.
 • Записване на класираните ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за втори етап на класиране – от 15 – 17.07.2024 г.
 • Обявяване на резултатите от втори етап на класиране – до 19.07.2024 г.
 • Записване на класираните ученици на втори етап на класиране – от 22.07.2024 г. – 24.07.2024 г.
 • Обявяване на свободните места за трети етап на класиране – на 25.07.2024 г.
 • Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране – на 26 и 29.07.2024 г.
 • Обявяване на резултатите от третия етап на класиране – до 30.07.2024 г.
 • Записване на класираните ученици на трети етап на класиране – на 31.07. и 01.08.2024 г.
 • Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране – на 02.08.2024 г.
 • Попълване на свободни места – до 11.09.2024 г.

3. Прием на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ за учебната 2024/2025 г. ИЗТЕГЛИ

4. Профил „Изкуства“ – Музика / Изобразително изкуство с разширено изучаване на английски език

 • Профилиращи предмети:

          – Музика / Изобразително изкуство

          – Английски език

 • Балообразуване

        1 НВО БЕЛ + 1 НВО математика + 2 изпит музика/изобразително изкуство + 1 музика/изобразително изкуство + 1 английски език от свидетелството за основно образование

5. Профил „Хуманитарни науки“ с разширено изучаване на английски език 

 • Профилиращи предмети:

          – Български език и литература

          – История и цивилизации

 • Балообразуване

         3 НВО БЕЛ + 1 НВО математика + 1 БЕЛ + 1 история и цивилизации от свидетелството за основно образование

6. Профил „Природни науки“ с разширено изучаване на английски език 

 • Профилиращи предмети:

           – Биология и здравно образование

            – Химия и опазване на околната среда

 • Балообразуване

      2 НВО БЕЛ + 2 НВО математика + 1 биология и ЗО + 1 химия и ООС от свидетелството за основно образование

7. Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите – от 21.05.2024 до 31.05.2024 г. вкл. ИЗТЕГЛИ

8. График за консултации по изобразително изкуство/музика

 • График за консултации по изобразително изкуство

Дата

Час

Място на провеждане

31.05.2024 г.

13,30 ч.

К-т Изобразително изкуство

18.06.2024 г.

13,30 ч.

К-т Изобразително изкуство

20.06.2024 г.

13,30 ч.

К-т Изобразително изкуство

 

 • График за консултации по музика

 

Дата

Час

Място на провеждане

21.05.2024 г.

11,00 ч.

К-т Музика

22.05.2024 г.

14,00 ч.

К-т Музика

27.05.2024 г.

13,00 ч.

К-т Музика

18.06.2024 г.

13,30 ч.

К-т Музика

20.06.2024 г.

12,30 ч.

К-т Музика

 

За допълнителна информация:

0601/64893; 0601/64960

info-2501694@edu.mon.bg

Skip to content