юни 23, 2024

Заключителен урок на проектно базирано обучение по човекът и природата и математика в 6. Клас

НовиниПриродоматематически

Във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ се проведе заключителата част от проектно базираното обуение на учениците от 6 „Г“ клас по предметите Човекът и природата и математика.
Глобалната тема, която учениците разискваха през учебната година бе „Изхранване на човечеството в съвременното общество и екологичните и социални предизвикателства, пред които младото поколение се изправя“.
Ученицте предствиха своите изследвания в областта на биологията като разучиха условията за разстеж и развитие на растенията, откриха подходящи билки и подправки, които могат да се отглеждат в ограничени пространства. Резултаите предствиха с презентации. Показаха ролята на на бисящите градини за поддържане на биоразнообразието в градска среда, значението на растенията за подобряване на качеството на въздуха и намаляване на парниковият ефект. Изработиха Албум на билките.
Друга част от класа разработиха и представиха своите макети на цилиндрични висящи градини като им се наложи да планират и пресметнат как да използват наличното пространство най- ефективно. При разработване на моделите на учениците им се наложи да изчислят площта на градините, да построяват кръгове, да намират радиуси и диаметри, да използват знанията си за пропорции и мащаб, да изчисляват обема на контейнерите . С помощта на ИИ учениците нарисуваха своите идеи за това как трябва да изглеждат изработените макети. ИИ им помогна да подберат необходимите пордъчни материали , за да изработят моделите на висящите градини.
Преподаватели на възпитаниците ни са: Ц. Кирилова (Човекът и природата), М. Неделчева (математика)

Skip to content