юни 23, 2024

Деветокласници с интердисциплинарен урок по физика и информационни технологии

НовиниПриродоматематически

Във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“- гр. Търговище се проведе интердисциплинарен урок на тема „Хармонични трептения“ с ученици от IX „б“ клас. Гости на мероприятието бяха г-жа Катя Александрова и г-жа Елеонора Панайотова – зам.- директори в нашето училище. Урокът бе подготвен и реализиран от преподавателите – г-жа Антонина Георгиева и г-жа Мария Ангелова, с активното участие на арбитър Георги Камов, ученик от IX „б“ клас.
Целта на урока бе да покаже важната роля на въображението, доразвиващо и стимулиращо придобиването и надграждането на знания, както и ролята на информационните технологии и физиката като важна част от обучението на учениците. На деветокласниците се предостави възможност да демонстрират знания по двата учебни предмета, да развиват уменията си за екипност, критично мислене, изработване на стратегия и оптимизиране на действия.
Училищният звънец за началото на часа бе сигнала, който заключи вратата на Escape room, от която учениците можеха да излязат само с помощта на знанията си по физика и астрономия и информационни технологии. Те бяха разделени на отбори по трима и трябваше да преминат успешно през четири изпитания, за да се отворят четирите ключалки на тяхния изолатор.
В началото на часа г-жа Георгиева дискутира основни понятия и характеристики, свързани с хармоничните трептения. В първото предизвикателство отборите трябваше да подберат правилните материали, чрез които да си направят математично махало. Те разполагаха с пружини с различен коефициент на еластичност, ластик, неразтегливи нишки с различна дължина и теглилки с различна маса. Отборите преминали успешно задачата получиха от арбитъра ключ №1 (зелена карта) и актив 10 точки.
По време на втори кръг учениците разпознаваха правилно изписаната формула за период на математично махало, валидираха и прилагаха условно форматиране според конкретни изисквания. В трети кръг деветокласниците трябваше да пресметнат стойността на земното ускорение g с помощта на математично махало. Измериха с рулетка дължината на неразтегливата нишка и с виртуално математично махало в симулатора Colorado проведоха три опита. Определиха периода на трептене, попълниха таблица в MS Excel, оформиха клетките и извършиха необходимите изчисления. Успешно преминаха изпитанието отборите получили коректен резултат, число приблизително равно на стойността на земното ускорение (≈9,81 м/с²).
Следващото предизвикателство беше решаването на кръстословица, включваща основни понятия по темата. Отборите с повече от 5 точки преминаха към изпълнението на финалната задача. Тя се състоеше в това, учениците да намерят връзка между цветните квадратчета в кръстословицата, таблица с цифри и букви и спектъра на видимата светлина. При правилно решение на загадката те получиха 6 цифрен код, който е и рожденната дата на сър Исак Нютон. Преминали и това предизвикателство учениците напуснаха THE ESCAPE ROOM, а тези събрали най-много ключове, станаха победители в края на часа.
В хода на урока деветокласниците откриваха връзките между двете учебни дисциплини, като надграждаха знания по интересен и увлекателен начин. Убедиха се, че знанията са основа за развиване на въображението и стимул за преодоляване на нови предизвикателства. Емоцията от успешното изпълнение на задачите бе допълнителен мотивиращ фактор. Провеждането на интердисциплинарни уроци засилва интереса на учениците към учебния процес и са изключително атрактивни и мотивиращи за тях.

Skip to content