април 22, 2024

Участие в работна среща за училищата по изкуствата

ДейностиИзкуства

Екип от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище участва в двудневна работна среща по проблемите и перспективите пред училищата по изкуствата в страната: А. Куманова – директор, Г. Йорданова – заместник-директор, Т. Панайотова – старши учител по изобразително изкуство, Р. Арабаджиева – старши учител по музика, заедно с директори и учители от цялата страна. Срещата се проведе на 3 и 4 февруари 2018 г. в СУ „Емилиян Станев” В. Търново –  домакин на годишното събрание на Сдружението на училищата с профилирано изучаване на музика.  Във форума се включи и експертът по музика в МОН Елена Търничкова. В рамките на срещата бяха организирани обучения за учителите по изкуствата. Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ е единственото училище в Област Търговище, където са сформирани профилирани паралелки за изучаване на музика, изобразително изкуство, хореография.


Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content