май 19, 2024

В Районното полицейско управление – представителна изява на ученици

Твоят час

На 14.02.2018 г. участниците в групата „Професиите в моето семейство“ ІV д клас, по проект „Твоят час“, при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, проведоха своята представителна изява „Детска полицейска академия“. Те посетиха РПУ Търговище, където се запознаха с трудната и привлекателна професия на полицая. Научиха какви качества и умения трябва да притежава всеки, който иска да усвои тази отговорна професия в полза на обществото. Ръководител на групата е Р. Добрева – старши учител в начален етап.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content