юни 23, 2024

„По стъпките на българския театър“ – проектно ориентирано обучение по литература

Стратегия - грамотностХуманитарни

Една от педагогическите технологии, които се използват за реализиране на  новата учебна програма по български език и литература в VІ клас, е проектно ориентираното обучение, свързано с търсене, откриване, систематизиране и илюстриране на информация по зададена тема. Прилага я успешно в работата си Н. Владимирова – старши учител във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. След  изучаване на главата „Представлението“ от романа „Под игото“ на учениците бе зададена проектна задача „По стъпките на българския театър“. В своите проекти учениците разкриха огромната роля на този вид изкуство, допринесло за националното пробуждане на възрожденския българин и стремежите му за приобщаване  към европейските културни ценности. Посочиха и професиите, които са необходими за работа в театър, съоръженията, които се използват, както и имената на любими български актьори от миналото и днес.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content