юни 23, 2024

Представителна изява на клуб „Професиите в служба на хората“

Твоят час

На 14.02.2018 г. участниците в клуб „Професиите в служба на хората“ ІV а клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, по проект „Твоят час“, проведоха представителна изява.  Те посетиха РПУ Търговище, където научиха, че полицаите защитават живота и имуществото на хората, съблюдават за спазването на обществения ред, предотвратяват и разследват престъпления, разобличават и осъждат престъпници. Ръководител на клуба е Галина Пенчева – старши учител в начален етап.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content