април 17, 2024

Нов сайт на Второ СУ Търговище

Съобщения

Уважаеми посетители,

Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище има нова интернет страница – https://2su-tg.com/, която ще се актуализира с информацията за новата учебна година – от 15.09.2017 г. Работата по сайта продължава. Възможно е да бъдат допуснати неточности, които ще бъдат отстранявани своевременно. Старият сайт ще се ползва само като архив.

Благодарим за търпението.

От администратора

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content