юли 15, 2024

Урок, посветен на Левски

ДейностиНачален етап

На 19.02.2018 г. учениците от група за целодневна организация на дейностите – втори клас,  Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, проведоха урок, посветен на 145 години от обесването на Васил Левски. Второкласниците представиха индивидуалните си проекти, посветени на Апостола, рецитираха стихове за него. Те показаха завидни умения и в изобразителното изкуство – нарисуваха портрет на Левски. На урока присъстваха Анета Куманова, директор на училището, и Пламен Иванов, заместник-директор. Ръководител на групата е Радка Атанасова – старши учител в начален етап.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content