април 22, 2024

Екипна работа на малки математици и родители

Твоят час

На  12.02.2018 г. и 14.02.2018 г. във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище  се проведе екипна работа с родителите по проект „Твоят час“ –  „ Аз и математиката“ и „Математическа грамотност“. С голямо настроение децата, заедно със своите близки, участваха в дидактичната игра „Бинго“, която е със състезателен характер. Учениците демонстрираха своите математически знания и умения. Те показаха малка изложба от фигурки, сръчно измерени с пергел, линия и мерни единици. Заниманията предизвикаха голям интерес сред родителите и желание за изява у децата. Ръководител е М. Хатибова – старши учител в начален етап.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content