Други документи

Потвърждение от родител за отсъствие на ученик

Потвърждение от родител за отсъствие на ученик


Приложение №5 – потвърждение при отсъствие поради медицински причини

Документ word | Документ pdf 

Приложение №6 – потвърждение при отсъствие поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование

Документ word | Документ pdf


 

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com