май 21, 2024

Областен кръг на олимпиадата по информационни технологии

ОлимпиадиПриродоматематически

На 13 и 14 март 2018 г. се проведе областният кръг на олимпиадата по информационни технологии. Десет ученици от нашето училище се представиха отлично, като защитиха пред областната комисия своите проекти в три категории: Мултимедия, Мултимедийни приложения и Интернет приложения. Всички ученици са предложени за участие в националния кръг.

Учениците показаха отлични умения за изготвяне на мултимедийни и интернет приложения. Техен ръководител е Венка Петрова – старши учител  по информатика и  информационни технологии. Те работят по националната програма „Ученически олимпиади и състезания”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”.

Пожелаваме на всички ученици да бъдат допуснати до националния кръг на олимпиадата!


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content